mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

Innovation

ม.มหิดล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นไทยสู่ประเทศอุตสาหกรรม

ในการก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรม ทั่วโลกจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยประเทศไทยได้นำมาตรฐานมอก.2677-2558 เป็นกรอบชี้วัด ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา ก็มีความจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้นำเครื่องมือสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย "ESPReL" (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in...

Read more

มช. พัฒนานวัตกรรม VR โลกเสมือนจริง ช่วยการเข้าสังคมสำหรับเด็กออทิสซึม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็กออทิสซึม ทำให้มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือและส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ที่ถูกชะลอไว้ จนอาจก่อให้เกิดการขาดการพัฒนาการในที่สุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นอกเหนือจากมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความรู้ที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จึงได้พัฒนานวัตกรรม “ระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม” โดย อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิจัย ล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงาน "TMF Media...

Read more

WE Assess ระบบสัมภาษณ์งานด้วย AI ฝีมือคนไทย

จะดีแค่ไหน หากองค์กรต่าง ๆ สามารถเฟ้นหาและคัดกรองผู้สมัครที่มีทักษะความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน และจะดีเพียงใด หากคนไทยได้ค้นพบความถนัดของตัวเองและใช้ศักยภาพนั้นในการทำงานสร้างสรรค์สังคมอย่างเต็มความสามารถ โดยมากแล้ว การค้นหาและการค้นพบ “คนที่ใช่” และ “งานที่ชอบ” มักใช้เวลา ผ่านการลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่า แต่วันนี้ มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) “WE Assess” ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กระบวนการดังกล่าวเป็นทางลัดที่สั้นขึ้น คุณวีรพล...

Read more

นวัตกรรม “แขนกลรดน้ำแปลงผัก” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับเด็กในชนบท

นักศึกษาวิศวะ ปี 4 มจธ. สร้างอุปกรณ์รดน้ำแปลงผัก เพื่อเป็น “กิจกรรมของจริง” สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5  ของโรงเรียนประถมชายขอบ จังหวัดราชบุรี ที่นอกจากทำให้เด็กเกิดการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตของเขาแล้ว  ยังเป็นงานสร้างวิศวกรที่มองถึงการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมอีกด้วย “ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย” คือหนึ่งในตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนป.5   โดยในหลักสูตรจะกำหนดให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติด้วยการหัดเขียนชุดคำสั่ง (Code) ง่ายๆ   ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง ทำให้เกิดตัวการ์ตูนบนบนจอคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ตาม...

Read more

ทีมนักศึกษาวิศวฯ มจธ. กวาด 3 รางวัลสุดยอดนักออกแบบสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ในงานประกาศผล “โครงการออกแบบนวัตกรรมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า” รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย โคเวสโตร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้นปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ามาได้ทั้ง 3 รางวัลหลัก คุณพิชิต พงษ์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากแนวคิดของโจทย์การประกวด Innovation Design...

Read more

อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่งของ QR Code สำหรับผู้พิการทางการเห็น

            ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและหนังสือสำคัญรับรองสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่งของ QR Code สำหรับผู้พิการทางการเห็น” (QR Braille) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันข้อมูลดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ด้วยข้อจำกัดของการเข้าถึงสื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่สนใจอยากจะรับรู้ข้อมูลดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองได้ เนื่องจาก...

Read more

ผลงานต้นแบบดาวเทียม MINERVA คว้ารางวัลในญี่ปุ่น มุ่งพัฒนา “ยา” ป้องกันดีเอ็นเอมนุษย์จากรังสีอวกาศ

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง… ทีมนักศึกษาคนรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ ในการแข่งขัน The 7th Mission Idea Contest ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย UNISEC-Global ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติด้านอวกาศเพื่อสันติ ณ เอ็กซ์-นิฮอนบาชิ กรุงโตเกียว ด้วยผลงานต้นแบบดาวเทียมมิเนอร์วา (MINERVA) สำหรับทดลองวิจัยการลดความเสียหายของ ดีเอ็นเอ ในสิ่งมีชีวิตจากรังสีอวกาศ ในหนอนซี.เอเลแกนส์ (C. elegans) เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถในการต้านทานรังสีในสิ่งมีชีวิตด้วย โปรตีน Dsup และถ้าหากหนอนเหล่านี้สามารถทนรังสีอวกาศได้มากขึ้นจริง...

Read more

“แผ่นหนังเทียมกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก” ฝีมืเด็กไทย! รับรางวัล Special Award จาก Dow

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล Special Award จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ด้วยโครงงาน “แผ่นหนังเทียมสำหรับการผลิตกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก HDPE ร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อยไม้ยางพารา” ช่วยลดต้นทุนในการผลิตหนังกลองตุ๊กซึ่งเป็นสินค้าในท้องถิ่น ลดมลพิษจากกระบวนการผลิตหนัง และเพิ่มคุณค่าของพลาสติกใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีนางภรณี กองอมรภิญโญ...

Read more

“หุ่นจำลองปฏิสัมพันธ์กายวิภาคหัวสุนัขเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” นวัตกรรมจากอาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ

นวัตกรรม “หุ่นจำลองปฏิสัมพันธ์กายวิภาคหัวสุนัขเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง” (Canine Head Anatomy Interaction Model for Self-Learning) ผลงานของ ผศ.สพ.ญ.ดร.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล Special Award และ เหรียญทองในงาน International Warsaw Inventions...

Read more

“ZIRCON” นวัตกรรมอวกาศ เพื่อการจัดการจราจรอวกาศฝีมือคนไทย

ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ดาวเทียม Sputnik ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2500 เป็นจุดเริ่มต้นยุคอวกาศ หลังจากนั้นนานาชาติได้มีการส่งดาวเทียมขึ้นไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างมากมาย ปัจจุบันองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) เป็นองค์การอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจจับวัตถุอวกาศ (ดาวเทียม, ขยะอวกาศ, อุกกาบาต และอื่นๆ)...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7