mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

Innovation

NIA เผยไทยครองอันดับ 43 ดัชนีนวัตกรรมโลกปี 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2565 (Global Innovation Index 2022; GII 2022) ภายใต้ธีมอนาคตของการเติบโตด้วยการขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรมคืออะไร (What is the future of innovation-driven...

Read more

AIS จับมือ ZTE เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center” แห่งแรกในไทย

AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ พร้อมด้วย ZTE Corporation ผู้พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีจากประเทศจีน ร่วมกันเปิดตัว A-Z Center หรือศูนย์นวัตกรรม 5G แห่งแรกในประเทศไทย ภายหลังจากที่มีการลงนามข้อตกลงในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G วางเป้าส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง สร้างสรรค์โซลูชันที่จะสนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่คนไทย เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศไทย  ...

Read more

Ai9 พัฒนานวัตกรรมถอดเสียงเป็นข้อความ วิเคราะห์ครบจบในขั้นตอนเดียวด้วย AI

หนึ่งในความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่เข้ามาช่วยลดภาระให้แก่มนุษย์ได้อย่างมากในปัจจุบัน คือ งานถอดเสียงพูดเป็นข้อความและการวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติ และยิ่งหากงานนั้นเป็นการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะซ้ำๆ และมีปริมาณมาก เช่น การตรวจสอบไฟล์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ลูกค้าหรือพนักงาน ยกหน้าที่นี้ให้เป็นของ AI ได้เลย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัวบริษัท Ai9...

Read more

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              รู้จักระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช. เผยความสำคัญของฐานข้อมูลงานวิจัยไทย ช่วยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนองค์ความรู้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดระบบ NRIIS ของ วช.คว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2565      ...

Read more

ม.มหิดล ภูมิใจนำวิชาการหุ่นยนต์ฝั่งเอเชีย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 นี้ ที่ไบเทค บางนา

ก่อนที่หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI) จะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในโลกยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน ในอดีตเราสัมผัสได้เพียงจากโลกเซลลูลอยด์ หรือจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์แฟนตาซี หรือ "หนังไซไฟ" (Sci-fi films) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022...

Read more

4 นวัตกรรมช่วยกาชาดบรรเทาทุกข์ สร้างสุขให้ประชาชน

4 นวัตกรรมของ สวทช. ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยทั้งการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีนวัตกรรมหลายชิ้นที่นำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ได้ และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจด้วย “SOS Water” แก้ปัญหาน้ำดื่มยามประสบภัยพิบัติ จากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ไร้ที่อยู่ ต้องอพยพไปอาศัยตามศูนย์ช่วยเหลือต่าง...

Read more

ReadMe โปรแกรมดีฝีมือคนไทย แปลงเอกสารและรูปภาพเป็นข้อความดิจิทัล

            อาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ นำเทคโนโลยี AI Deep Tech พัฒนาโปรแกรมสแกนเอกสารและรูปภาพเป็นข้อความ (OCR) อ่านภาษาไทยแม่นยำกว่า 90% UTC จุฬาฯ พร้อม spin-off...

Read more

มจธ. เปิด “ศูนย์ ASESS” Lab พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

             มจธ. เปิด Lab พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อ ‘ศูนย์ ASESS’ โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา ‘นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว’ นำวัสดุธรรมชาติจากภาคเกษตรพัฒนาเป็นนวัตกรรมช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น...

Read more

ม.มหิดล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นไทยสู่ประเทศอุตสาหกรรม

ในการก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรม ทั่วโลกจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยประเทศไทยได้นำมาตรฐานมอก.2677-2558 เป็นกรอบชี้วัด ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา ก็มีความจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้นำเครื่องมือสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย "ESPReL" (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in...

Read more

มช. พัฒนานวัตกรรม VR โลกเสมือนจริง ช่วยการเข้าสังคมสำหรับเด็กออทิสซึม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็กออทิสซึม ทำให้มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือและส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ที่ถูกชะลอไว้ จนอาจก่อให้เกิดการขาดการพัฒนาการในที่สุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นอกเหนือจากมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความรู้ที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จึงได้พัฒนานวัตกรรม “ระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม” โดย อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิจัย ล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงาน "TMF Media...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8