mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

5G

“อินเทล” ชวนปลดล็อก 4 ความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ 5G

นายซานโตช วิศวะนาธาน รองประธานฝ่ายกลุ่มการขาย การตลาด และการสื่อสาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นนอกจากจะช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วแล้ว ยังจุดกระแสความสนใจต่อการเปิดตัวบริการ 5G ทั่วภูมิภาคอาเซียนให้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือว่าอยู่ในจุดที่นำหน้าประเทศอื่น โดยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ในปี 2563 ตลาด 5G ในไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโต โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...

Read more
AIS พัฒนาความเร็วของ “5G mmWave” ได้ถึงระดับความเร็วที่ 4 Gbps รายแรกในไทย

AIS เดินหน้าพัฒนาขุมพลังโครงข่ายอัจฉริยะ 5G อย่างต่อเนื่อง หลังจากเริ่มเปิดให้บริการเป็นรายแรกตั้งแต่ ก.พ.63 ด้วยการถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบที่สุด ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ พร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพของเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อประเทศ มาอย่างต่อเนื่องทั้ง 5G SA – VoNR – 5G...

Read more
Ericsson พัฒนาโครงข่าย 5G ให้กับ DTAC

ดีแทคได้ติดตั้งโครงข่ายคลื่น 700 MHz เพื่อขยายประสิทธิภาพการใช้งานให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้กลยุทธ์ในการนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาสู่ลูกค้าทุกคน และพัฒนาสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีริคสันได้บรรลุข้อตกลงในการเสริมวางโครงข่าย 5G ย่านความถี่ 700 MHz เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทยผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ Ericsson 5G RAN จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ericsson Radio System...

Read more
5G NR Physical Cell ID (PCI)

5G NR Physical Cell ID (PCI) คือค่าทางกายภาพที่ใช้จำแนกแยกระหว่าง5Gเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งคล้ายกับ PCI LTE และ Scrambling code (SC) ของ 3G ถ้าหากวางแผนไม่ดีจะส่งผลต่อระบบสัญญาณทำให้ประสิทธิภาพเครือข่ายลดลง ซึ่งการวางแผน PCI ของ...

Read more
5G Network Slicing

5G network slicing คือ โครงสร้างของโครงข่าย 5G ที่สามารถหรือรองรับโครงข่ายจำลองแยกตัวออกมาสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งเครือข่ายส่วนต่าง ๆ ออกเป็นสไลด์ โดยแต่ละสไลด์จะแสดงถึงโครงข่ายต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end network) เนื่องจากโครงข่าย 5G ได้เพิ่มการรองรับบริการอย่างหลากหลายทั้งการใช้งานในรูปแบบ 1.massive Machine-type communication...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3