mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

แผ่นรองซับจากฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

สุดเจ๋ง! กับนวัตกรรมฝีมือคนไทย “แผ่นรองซับผู้ป่วยติดเตียงจากฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง” ช่วยซึมซับของเหลวได้ดี ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง แถมย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz...

Read more

นวัตกรรมลูกตาประดิษฐ์ สื่อการสอนผลิตจักษุแพทย์คุณภาพ

กว่าจะเป็นจักษุแพทย์ผู้รักษาดวงตาของผู้ป่วย แพทย์ประจำบ้านจะต้องผ่านการเรียนและฝึกฝนจนชำนาญกับครูแพทย์ พร้อมสื่อการสอนที่มากด้วยประสิทธิภาพ ก่อนรักษาผู้ป่วยจริง ซึ่งสื่อการสอนที่ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องมาจากอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุด แต่อาจเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองโดยคนไทยเพื่อคนไทย ด้วยวัสดุที่หาได้ภายในประเทศ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ ประคุณหังสิต อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับหน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมลูกตาประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้านศิริราช...

Read more

วิศวะฯ มหิดล เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ

          คณะวิศวะฯ มหิดล ร่วมกับ เมดโทรนิค หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ เล็งเป็นศูนย์อบรมบุคลากรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยและอาเซียน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

Read more

โปรแกรมช่วยลดการถ่ายภาพ รังสีเอกซเรย์ซ้ำ ประหยัดงบสุขภาพประชาชน

ในการตรวจสุขภาพประจำปี บางรายการครอบคลุมการเข้ารับการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ เพื่อแสดงผลให้เห็นร่องรอยความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนใช้วิเคราะห์โรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม้ว่าปริมาณรังสีที่ได้รับจะมีอัตราต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้รังสีในการรักษาโรค แต่ผู้รับบริการจะต้องป้องกันและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นายอิษฏ์ สุบินมงคล นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ...

Read more

“SeniaCare” ที่นอนยางพาราป้องกันแผลกดทับ นวัตกรรมใหม่ของผู้ป่วยติดเตียง

         SeniaCare ผู้นำด้านนวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ว่าเป็นที่นอนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับร่างกายผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย และสิทธิบัตรในอีก 6 ประเทศได้แก่ ประเทศรัสเซีย, มาเลเซีย, จีน, เยอรมัน, ญี่ปุ่น...

Read more

สุดยอดงานวิจัยแห่งชาติ ปี 66 “ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip...

Read more

“กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์” ยกระดับนวัตกรรมเวชภัณฑ์ไทยสู่สากล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ โดย ดร.ไพศาล...

Read more

แอปพลิเคชัน “Brain Track” เพื่อคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

          "สมอง" เป็นอวัยวะที่ไม่สามารถทดแทนได้โดยสมบูรณ์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลไม่ให้เสื่อมก่อนวัยอันควร ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงใช้แอปพลิเคชันในมือถือ จึงทำให้มีซอฟต์แวร์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย แม้จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ยังน่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย และการได้มาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

Read more

ม.มหิดล – St. Mary’s University สหรัฐอเมริกา วิจัยฝึกใช้ขาเทียมทางไกล

ผู้ที่ประสบกับสถานการณ์การสูญเสียอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว (ขาขาด) นอกจากจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจ การปรับตัวเข้ากับสังคมแล้ว ยังมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรม ที่เผชิญกับปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และการทรงตัว อาจารย์ ดร.มนัญชยา สามาลา อาจารย์ประจำโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของผู้พิการขาขาดที่มาเข้ารับบริการขาเทียม ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร...

Read more

2 นวัตกรรม ช่วยบรรเทารักษา “โรคเบาหวาน”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์มาโดยตลอด เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษา “ภาวะเบาหวาน” เนื่องจากเป็นภาวะที่ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ – หลอดเลือดสมอง...

Read more
Page 2 of 38 1 2 3 38