mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว พร้อมรับประทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน...

Read more

เภสัช ม.นเรศวร วิจัยอาหารเสริมจากกระหล่ำปลีและโหระพา ลดความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคอ้วน

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานแถลงข่าวประจำเดือนมกราคมในประเด็น “การวิจัยแปรรูปกระหล่ำปลีและโหระพา เป็นอาหารเสริมลดความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคอ้วน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ...

Read more

นวัตกรรม “แผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม” รองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี นามพิชญ์ แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นนวัตกรรม “แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” แผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่น  รองศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี...

Read more

แพทย์จุฬาฯ – ทรู ดิจิทัล เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด แถลงข่าว Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน โดยมีศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์...

Read more

แพทย์ศิริราชเปิดตัว 2 นวัตกรรม วินิจฉัยเอกซเรย์ด้วย AI และการรักษาโรคสั่นด้วย MRI และอัลตราซาวด์

ที่โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  แถลงข่าว ศิริราชเปิดตัว 2 นวัตกรรมสุดล้ำ  พัฒนาการวินิจฉัยเอ็กซเรย์ด้วย AI และรักษาโรคสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุด้วย MRI และอัลตราซาวด์ ว่า คณะฯ...

Read more

“Smart Healthcare TTM” แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชน ประกอบด้วย แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย แอปพลิเคชันสมุนไพรไทยแอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย (ไทย-อังกฤษ) แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์สแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (HerbID) แอปพลิเคชัน Big Data นวดไทย และแอปพลิเคชัน...

Read more

นวัตกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพ “ซอสซ่อนผัก” กินพอเหมาะช่วยลดเสี่ยงสารก่อมะเร็ง

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย "ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก" นวัตกรรมคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัย สถาบันโภชนาการ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน...

Read more

อว. มอบนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย “เท้าเทียมไดนามิกส์” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้พิการฟรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” คุณภาพสูง...

Read more

มข. เปิดตัวนวัตกรรม AI แปลผลอายุร่างกายจากผลเลือด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แปลผลอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ ตับ ไต หัวใจ ตับอ่อนจากผลตรวจเลือด สะท้อนภาวะร่างกายแบบเข้าใจง่าย โดยมีศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกร นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการดัชนีความเยาว์วัยของร่างกายแบบองค์รวมจากปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลสุขภาพ...

Read more

นวัตกรรมตรวจจับแกนไม้ยางพารา จ่อต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องมือรักษาโรคตาเข

ที่ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าติดตามนวัตกรรมต้นแบบในโครงการพัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก และเชื่อมต่อกับระบบในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โดยนักวิจัยจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะบริหารเข้าร่วมติดตาม...

Read more
Page 1 of 38 1 2 38