mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านการขนส่ง

ม.มหิดล เสนอระบบใหม่โลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย รวมเส้นทางขนส่ง – บริหารจัดการด้วย AI กู้วิกฤติพลังงานโลก

โรค COVID-19 กระจายสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยระบบความเย็นที่ได้มาตรฐาน และตรวจสอบได้ จนทำให้คนไทยเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพของวัคซีนที่ได้รับทุกหยาดหยด รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดการโลจิสติกส์วัคซีน...

Read more

เอ็นเทค สวทช. จับมือ กฟผ. เอกชนไทย-จีน เดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ คุณ สุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Read more

บพข. เปิดตัว “ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบา” ฝีมือคนไทย ! ต่อยอดผลิตสำหรับขบวนรถไฟฟ้ากลางเมืองขอนแก่น

              รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผอ.บพข. เผยผลสำเร็จจากการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตภายในประเทศไทยเพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ บริษัท...

Read more

มธ. เปิดให้บริการ “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart University

หลังจากที่ AIS และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart...

Read more

“แกร็บเพ็ท” บริการเดินทางเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง สะดวก ปลอดภัย ราคาเข้าถึงได้

"แกร็บ" ตอกย้ำความเป็นผู้นำซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภค เดินหน้าขยายบริการเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงด้วยการเปิดตัว “แกร็บเพ็ท” (GrabPet) บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เจ้าของสามารถพาสัตว์เลี้ยงเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว นำร่องเปิดใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชู 3 จุดเด่น “สะดวก ปลอดภัย ในราคาเข้าถึงได้” โดยสามารถเรียกใช้บริการได้แบบไม่ต้องจองล่วงหน้า...

Read more

นวัตกรรม “กรีนพลาส พาเลท” ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้ว เพื่อคลังสินค้าและงานขนส่งอุตสาหกรรม

5 องค์กรชั้นนำได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์...

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดตัวการใช้ “ระบบคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบิน” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

              กรมท่าอากาศยาน เปิดตัวการใช้ระบบคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินแบบบูรณาการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Mobile Application และตู้ Kiosk ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส...

Read more

เทคโนโลยีไอโอที บทบาทเหนือชั้นหนุนธุรกิจขนส่งอาหารอัจฉริยะ

ประเทศไทยวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain System)...

Read more

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “การจัดการคลังสินค้าต้นแบบ” เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้า

              หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกอบด้วย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นายพิทักษ์พงศ์ มะลิดง นายนัทธพงศ์ นารินทร์ นายชัยวัฒน์...

Read more

“ดีพร้อม” ลุยแผนเร่งพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย

             กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ลุยแผนบูรณาการเร่งพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปี 64 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์สถานประกอบการ โดยเฉพาะ SME ซึ่งคาดว่าสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการเป็นมูลค่ากว่า 800...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4