mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมอุตสหกรรม

ม.มหิดล วิจัยผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ม.มหิดล วิจัยผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่น่าจับตาในปัจจุบัน เนื่องจากสอดคล้องกับกระแสรักษ์โลก ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทางเลือกจากไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา สุชีวะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ RTEC ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนายางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ...

นวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์คุมน้ำหนักโปรตีนจากพืชและโปรไบโอติก

นวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์คุมน้ำหนักโปรตีนจากพืชและโปรไบโอติก

             บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะเอกชนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศได้โชว์ผลงานนวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์คุมน้ำหนักโปรตีนจากพืชและโปรไบโอติก ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด ผู้จัดการฝ่ายวิจัยอาหาร บริษัท ศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหาร ซีพีเอฟ ...

ม.รังสิตผุด “นวัตกรรมไข่ผงจากพืชไร้สารก่อภูมิแพ้” พร้อมต่อยอดเป็นไข่ต้มแบบ ready to eat เก็บอุณหภูมิห้องได้นาน 1 ปี

ม.รังสิตผุด “นวัตกรรมไข่ผงจากพืชไร้สารก่อภูมิแพ้” พร้อมต่อยอดเป็นไข่ต้มแบบ ready to eat เก็บอุณหภูมิห้องได้นาน 1 ปี

             ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่หันมาสนใจบริโภคอาหารที่มาจากพืชเป็นจำนวนมากขึ้น ทั้งตลาดผู้รักสุขภาพ และตลาดผู้บริโภคมังสวิรัติหรือวีแกนที่กำลังเติบโต การผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและมีงานวิจัยรองรับอย่าง “นวัตกรรมไข่เทียมจากพืชเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท” จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ ...

ม.อ.พัฒนา 5 แพลตฟอร์มอัตโนมัติ ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจ

ม.อ.พัฒนา 5 แพลตฟอร์มอัตโนมัติ ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจ

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation Research Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดตัว 5 แพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ ยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย4.0 ระยะ 20 ...

Keep Di แพลตฟอร์มบริการอินชัวรันส์บูโรบนบล็อกเชน ตอบโจทย์ความท้าทายในธุรกิจประกันภัย

Keep Di แพลตฟอร์มบริการอินชัวรันส์บูโรบนบล็อกเชน ตอบโจทย์ความท้าทายในธุรกิจประกันภัย

             ซีค แอนด์ คีพ เจเนซิส เปิดตัว Keep Di บริการ National Insurance Bureau เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม จับเทรนด์ Web ...

ม.มหิดล วิจัยผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่น่าจับตาในปัจจุบัน เนื่องจากสอดคล้องกับกระแสรักษ์โลก ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทางเลือกจากไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา สุชีวะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ RTEC ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนายางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่...

Read more

นวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์คุมน้ำหนักโปรตีนจากพืชและโปรไบโอติก

             บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะเอกชนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศได้โชว์ผลงานนวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์คุมน้ำหนักโปรตีนจากพืชและโปรไบโอติก ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด ผู้จัดการฝ่ายวิจัยอาหาร บริษัท ศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหาร ซีพีเอฟ...

Read more

ม.รังสิตผุด “นวัตกรรมไข่ผงจากพืชไร้สารก่อภูมิแพ้” พร้อมต่อยอดเป็นไข่ต้มแบบ ready to eat เก็บอุณหภูมิห้องได้นาน 1 ปี

             ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่หันมาสนใจบริโภคอาหารที่มาจากพืชเป็นจำนวนมากขึ้น ทั้งตลาดผู้รักสุขภาพ และตลาดผู้บริโภคมังสวิรัติหรือวีแกนที่กำลังเติบโต การผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและมีงานวิจัยรองรับอย่าง “นวัตกรรมไข่เทียมจากพืชเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท” จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ...

Read more

ม.อ.พัฒนา 5 แพลตฟอร์มอัตโนมัติ ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจ

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation Research Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดตัว 5 แพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ ยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย4.0 ระยะ 20...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

ข่าวเกี่ยวข้อง