mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านเกษตร

นวัตกรรม “กำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นวิทยุ” เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี

              มทส.เปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครื่องต้นแบบ “การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” สำเร็จ เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต คงคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์...

Read more

นวัตกรรมวัคซีนนาโนแบบแช่ “ฟลาโว อินโนแวค” สำหรับปลานิลและปลากะพงขาว ป้องกันโรคตัวด่าง-เหงือกเน่าในปลา

ปลานิลและปลากะพงขาวเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยม แต่การเลี้ยงปลาเหล่านี้ให้แข็งแรงและปลอดโรคเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องใส่ใจอย่างมาก โดยเฉพาะกับปัญหาโรคระบาดที่มาจากเชื้อแบคทีเรียฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium spp.) ที่มีอยู่มากตามแหล่งน้ำโดยทั่วไป ยิ่งเมื่อจำนวนปลาในบ่อหรือกระชังแออัด เชื้อโรคก็จะยิ่งแพร่กระจายได้รวดเร็ว ส่งผลให้ปลาเป็นโรคเหงือกเน่า-ตัวด่าง กระทบต่อระบบหายใจจนตายได้ ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือปลาตายยกบ่อ ​         ...

Read more

นวัตกรรม “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ” ช่วยชาวนาเกลือประหยัดแรงงาน

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในหลายด้านและหลายภาคส่วน ล่าสุด มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยนายนรวิศว์ หนังสือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คิดค้นและพัฒนา “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ...

Read more

วช. ดันงานวิจัย “กากน้ำตาลวัตถุดิบเหลือใช้จากเกษตร” เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนทุนวิจัย แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผลงานโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกากน้ำตาลที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยเพื่อการผลิต 2,3-บิวเทนไดออล...

Read more

วรุณา ร่วมกับ เก้าไร่ ส่งโดรนเกษตร “เจ้าเอี้ยง” ปั้นนักบินโดรน ยกระดับเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ร่วมกับ เก้าไร่ (Gaorai) ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบจัดการทางการเกษตร นำโดรนการเกษตร "เจ้าเอี้ยง AIANG" เทคโนโลยี "เกษตรอัจฉริยะ" ขยายฐานการให้บริการฉีดแปลงเกษตร โดยปัจจุบันมีนักบินโดรนมืออาชีพพร้อมให้บริการในพื้นที่ต่างๆ...

Read more

ชาวไร่อ้อยเฮ! ดีพร้อมนำทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ นำทีมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ผนึกกำลังทีมนักวิจัยไทยแก้ปัญหาชาวไร่อ้อย ผ่านแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field...

Read more

วช. หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนา “ต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ”

            วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ ผลิตปุ๋ยได้ภายใน 24 ชั่วโมง  เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง...

Read more

นวัตกรรมเม็ดดินเผาปลูกต้นไม้ ฝีมืคนไทยคนไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ในช่วงโควิด-19 เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คนอยู่บ้านและงานอดิเรกในการปลูกต้นไม้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อความสวยงามหรือหารายได้ เป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนา “เม็ดดินเผา ป๊อปเพอร์ไลท์” โดย ผศ.ดร.เมตยา กิติวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.พชรพล ตัณฑรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เม็ดดินเผาที่มีความพรุนตัวสูง เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุ ปลูกพืช และปิดหน้ากระถางไม้ประดับเพื่อให้เกิดความสวยงาม...

Read more

สวทช.-อุบลไบโอเอทานอล เดินหน้า “อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ยกระดับมันสำปะหลังอินทรีย์

              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท อุบล ไบโอ...

Read more

ม.สวนดุสิตผุด “หอมขจรฟาร์ม” แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ เพิ่มรายได้เกษตรกร

              กองทุน ววน.หนุนนักวิจัยม.สวนดุสิตผุดโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ “หอมขจรฟาร์ม” นำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เน้นพืชผักสวนครัวและไม้ผลโดยเฉพาะเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ใช้น้ำไม่มาก เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.8 หมื่นบาท  ...

Read more
Page 1 of 9 1 2 9