mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านเกษตร

เจียไต๋ โชว์นวัตกรรมเกษตรในงาน Chia Tai Field Day 2023 พร้อมเปิดตัว “แตงโมทรงหมอนลูกดำ” เจ้าแรกของไทย

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จัดงาน Chia Tai Field Day 2023 แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช นำเสนอเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย และความพร้อมในการพัฒนาสู่การเกษตรแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Seeds...

Read more

นวัตกรรม Cow Scoring ประเมินคะแนนร่างกายแม่โคนมด้วยระบบ AI

การประเมินคะแนนร่างกายโค (Body Condition Score: BCS) เป็นการประเมินทางอ้อมถึงระดับพลังงานที่ร่างกายโคเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันและกล้ามเนื้อ โดยประเมินจากจุดต่าง ๆ ที่มีการสะสมไขมันและกล้ามเนื้อของร่างกายโค โดยนำคะแนนร่างกายไปเป็นเครื่องมือติดตามและควบคุมไม่ให้แม่โคมีสภาวะอ้วนหรือผอมมากจนเกินไป ปกติวิธีการประเมินคะแนนร่างกาย จะต้องมีการจัดให้โคอยู่ซองเดี่ยวหรือมีเจ้าของจับโคเรียงเป็นแถวเดี่ยวเพื่อให้ผู้ประเมินเข้าไปใกล้จับและพิจารณาจุดส่วนต่างๆ ของร่างกายโค นายพีรยุทธ นิลชื่น นักวิจัยชำนาญการ...

Read more

ม.เกษตรฯ ร่วมกับ ไอซีพีเอ็กซ์ วิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด ผู้ผลิตโดรนสัญชาติไทยรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Mabin (ม้าบิน) ร่วมวิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด พร้อมยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต...

Read more

“แหนแดง” ตัวช่วยลดต้นทุน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับการผลิตข้าวเหนียวลุ่มน้ำโขง

          “ข้าวเหนียว” ถือเป็นสินทรัพย์ทางชีวภาพของและทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวกลับมีรายได้ต่ำ เนื่องจากการสูญเสียผลผลิตจากเหตุปัจจัยหลายด้านและความไม่แน่นอนของตลาด การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างเช่นการใช้ “แหนแดง” จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าว ยกระดับการผลิต และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี    ...

Read more

ทรู ดิจิทัล ลงทุน HiveGround พร้อมส่ง “ไทเกอร์โดรน” เจาะกลุ่มเกษตรกรไทยเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรยุคดิจิทัล

          ทรู ดิจิทัล เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย ลงทุน HiveGround ลุยธุรกิจ AgTech เต็มสูบ ติดปีกคนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมโดรนและหุ่นยนต์เทียบชั้นสากล รุกขยายฐานการผลิต เปิดตัวโรงงานผลิตโดรนการเกษตรแบบครบวงจร...

Read more

นวัตกรรมเครื่องสีเปลือกแมคคาเดเมีย เพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับรายได้ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม...

Read more

“Smart Hive” นวัตกรรมแอบฟังผึ้งคุยกัน แจ้งเตือนเจ้าของฟาร์ม

หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า “น้ำผึ้ง” กลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแพร่หลายเนื่องจากน้ำผึ้งถือเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย ช่วยต้านทานโรคต่างๆ ได้ดี ทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจและรักษาเรื่องสุขภาพมากขึ้น และจากความต้องการของตลาด ส่งผลให้น้ำผึ้งได้รับความนิยมมากขึ้น ร้านค้าต่างๆ ที่เน้นอาหารคลีน เน้นธรรมชาติ เน้นอาหารปลอดสาร เริ่มให้ความสนใจน้ำผึ้งมากขึ้น หลายครั้งที่กว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะรู้ว่ารังผึ้งในฟาร์มของตนเองโดนบุกโดยกองทัพต่อหรือมดแดง...

Read more

“ICON KASET” แอปพลิเคชั่นเรียกโดรนแบบครบวงจร ยกระดับเกษตกรรมไทย

ไม่ใช่แค่เรียกรถขนส่งของ เรียกรถเพื่อเดินทาง ในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชัน “เรียกโดรน” เพื่อใช้ทางภาคการเกษตร กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย และโดรนเพื่อการเกษตร ตราม้าบิน เปิดตัว “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร)...

Read more

นวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเคลอินทรีย์ สร้างอัตลักษณ์สินค้าชุมชน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการคิดค้นนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเคลอินทรีย์เพื่อสร้างอัตลักษณ์สินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ชุมชน โดยมีการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการปลูกพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป...

Read more

มรภ.สวนสุนันทา คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำในฤดูการเก็บผลผลิตโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่การปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ผู้ค้าสับปะรดต่างจังหวัดไม่เข้ามารับซื้อสับปะรดในจังหวัดระยอง ทำให้ปริมาณสับปะรดเกินความต้องการของโรงงานแปรรูปในพื้นที่ อีกทั้งโรงงานยังประสบปัญหาการส่งออกต่างประเทศ จึงได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันมาประยุกต์ใช้...

Read more
Page 1 of 12 1 2 12