mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center
Sirivimon Koncharin

Sirivimon Koncharin

เครื่องชงกาแฟด้วยแรงดันสูงจากอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)

จากนวัตกรรมเครื่องชงกาแฟด้วยแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการขายเครื่องดื่ม ชา, กาแฟ จากเดิมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งยังต้องเสียสมดุลย์ การค้าระหว่างประเทศด้วย ซึ่งผลที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 1. ทําให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขายเครื่องดื่ม...

Read more

นาโนซิลิกอนจากแกลบ

นาโนซิลิกอน จากแกลบ มาผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรด ผลงานนวัตกรรมจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “นาโนซิลิกอน” สำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรีชนิดลิเทียมไอออน ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์...

Read more

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพ

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพ โดยการพัฒนาให้ใบมีดสามารถย่อยบดอาหารขนาดใหญ่และแข็งได้ เช่น กระดูกสัตว์ และกระดองปู ก่อนนำไปผ่านการปรับปรุงคุณภาพดิน และระบบทำแห้ง ส่งผลให้สามารถแปรสภาพขยะเป็นดินได้ภายใน 30 นาที...

Read more

EA เปิดตัว MINE Smart Ferry เรือไฟฟ้าลำแรกฝีมือคนไทย

นายสมโภชน์   อาหุนัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์  จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้  MINE Smart...

Read more

เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังแสงอาทิตย์

ความเป็นนวัตกรรม เป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มอัตโนมัติใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีระบบรายงานและควบคุมการทำงาน เฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงจากส่วนกลาง สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือประปาชุมชน ด้วยระบบเทคโนโลยีการกรองระดับนาโน ทำงานร่วมระบบกรองอื่น เช่น ระบบการกำจัดความกระด้าง...

Read more

อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Inverter Pump หรือ ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ สามารถปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำหลักเข้าสู่บ่อพักน้ำหรือคลองส่งน้ำย่อยในพื้นที่ที่สายไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก รวมถึงแนวโน้มราคาน้ำมันสำหรับขับเคลื่อนปั๊มน้ำสูงขึ้น สวนทางกับกระแสนิยมในการเลือกใช้เทคโนโลยีทางเลือกมากขึ้น อาทิ พลังงานลม...

Read more

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์ เป็นผู้ผลิตและคิดค้นพัดลมระบายอากาศขนาด 12" เป็นรายแรกของประเทศไทย นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า "ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า" หรือ New...

Read more

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การตากแห้งเป็นวิธีถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้การตากแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรงแบบทั่วๆ ไป ที่สำคัญสามารถป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ไม่ให้มารบกวน ป้องกันสัตว์ที่จะมากัดแทะอาหารในช่วงเวลาการตากหรืออบได้ ป้องกันขึ้นกที่จะบังเอิญตกมาใส่อาหารที่ตากได้ หมดห่วงเรื่องฝนตกแล้วจะเก็บผลผลิตที่ตากอยู่ไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้ง และเกิดความเสียหายได้...

Read more

ยางล้อตันประหยัดพลังงาน

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทยร้อยละ 60-70 นำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นยางล้อ โดยยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์เป็นยางล้อรถประเภทที่ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูง ประมาณ 30 กิโลกรัม/เส้น ในแต่ละปีไทยใช้ยางธรรมชาติในการผลิตยางล้อรถตันประมาณปีละ 12,960 ตัน...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3