mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านเกษตร

“True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย

“True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย

             ทรู ดิจิทัล ส่ง “True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ชูไฮไลต์ “การเกษตรแม่นยำ” (Precision Farming) บริหารจัดการฟาร์มง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ...

นวัตกรรม “กำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นวิทยุ” เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี

นวัตกรรม “กำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นวิทยุ” เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี

              มทส.เปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครื่องต้นแบบ “การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” สำเร็จ เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต คงคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ เตรียมขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการขยายตัวการผลิตข้าวอินทรีย์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ...

นวัตกรรมวัคซีนนาโนแบบแช่ “ฟลาโว อินโนแวค” สำหรับปลานิลและปลากะพงขาว ป้องกันโรคตัวด่าง-เหงือกเน่าในปลา

นวัตกรรมวัคซีนนาโนแบบแช่ “ฟลาโว อินโนแวค” สำหรับปลานิลและปลากะพงขาว ป้องกันโรคตัวด่าง-เหงือกเน่าในปลา

ปลานิลและปลากะพงขาวเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยม แต่การเลี้ยงปลาเหล่านี้ให้แข็งแรงและปลอดโรคเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องใส่ใจอย่างมาก โดยเฉพาะกับปัญหาโรคระบาดที่มาจากเชื้อแบคทีเรียฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium spp.) ที่มีอยู่มากตามแหล่งน้ำโดยทั่วไป ยิ่งเมื่อจำนวนปลาในบ่อหรือกระชังแออัด เชื้อโรคก็จะยิ่งแพร่กระจายได้รวดเร็ว ส่งผลให้ปลาเป็นโรคเหงือกเน่า-ตัวด่าง กระทบต่อระบบหายใจจนตายได้ ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือปลาตายยกบ่อ ​             ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ ...

นวัตกรรม “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ” ช่วยชาวนาเกลือประหยัดแรงงาน

นวัตกรรม “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ” ช่วยชาวนาเกลือประหยัดแรงงาน

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในหลายด้านและหลายภาคส่วน ล่าสุด มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยนายนรวิศว์ หนังสือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คิดค้นและพัฒนา “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ 5G Zero Carbon สำหรับเกษตรกรชาวนาเกลือ” ...

วช. ดันงานวิจัย “กากน้ำตาลวัตถุดิบเหลือใช้จากเกษตร” เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพ

วช. ดันงานวิจัย “กากน้ำตาลวัตถุดิบเหลือใช้จากเกษตร” เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนทุนวิจัย แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผลงานโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกากน้ำตาลที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยเพื่อการผลิต 2,3-บิวเทนไดออล (2,3-BD)” เพื่อการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบกากน้ำตาลที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑ์และต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ...

“True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย

             ทรู ดิจิทัล ส่ง “True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ชูไฮไลต์ “การเกษตรแม่นยำ” (Precision Farming) บริหารจัดการฟาร์มง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ...

Read more

นวัตกรรม “กำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นวิทยุ” เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี

              มทส.เปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครื่องต้นแบบ “การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” สำเร็จ เผยกำจัดแมลงได้ 100% โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต คงคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ เตรียมขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการขยายตัวการผลิตข้าวอินทรีย์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย...

Read more

นวัตกรรมวัคซีนนาโนแบบแช่ “ฟลาโว อินโนแวค” สำหรับปลานิลและปลากะพงขาว ป้องกันโรคตัวด่าง-เหงือกเน่าในปลา

ปลานิลและปลากะพงขาวเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยม แต่การเลี้ยงปลาเหล่านี้ให้แข็งแรงและปลอดโรคเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องใส่ใจอย่างมาก โดยเฉพาะกับปัญหาโรคระบาดที่มาจากเชื้อแบคทีเรียฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium spp.) ที่มีอยู่มากตามแหล่งน้ำโดยทั่วไป ยิ่งเมื่อจำนวนปลาในบ่อหรือกระชังแออัด เชื้อโรคก็จะยิ่งแพร่กระจายได้รวดเร็ว ส่งผลให้ปลาเป็นโรคเหงือกเน่า-ตัวด่าง กระทบต่อระบบหายใจจนตายได้ ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือปลาตายยกบ่อ ​             ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชาญณรงค์...

Read more

นวัตกรรม “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ” ช่วยชาวนาเกลือประหยัดแรงงาน

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในหลายด้านและหลายภาคส่วน ล่าสุด มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยนายนรวิศว์ หนังสือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คิดค้นและพัฒนา “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมัติ 5G Zero Carbon สำหรับเกษตรกรชาวนาเกลือ”...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

ข่าวเกี่ยวข้อง

นวัตกรรมโดยคนไทย