mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

ทางเลือกใหม่ ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกด้วยวิธี ELISA ใช้ปัสสาวะของผู้ป่วยแทนเลือด

ทางเลือกใหม่ ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกด้วยวิธี ELISA ใช้ปัสสาวะของผู้ป่วยแทนเลือด

ในอดีตยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วย โดยในเวชปฏิบัติทำได้เพียงการสังเกตรอยโรคเพื่อให้การรักษาตามอาการ ติดตามตรวจปริมาณเกล็ดเลือด และความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสเดงกีจริง จากการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และไข้ลด แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้แพทย์สามารถตรวจโรคติดเชื้อต่างๆ จากเลือดด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบทางเลือกใหม่ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกี ด้วยวิธี ELISA ...

FOODe’care นวัตกรรมน้ำยาล้างสารเคมีตกค้างและฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคในอาหารสด

FOODe’care นวัตกรรมน้ำยาล้างสารเคมีตกค้างและฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคในอาหารสด

               การจัดการสุขอนามัยถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพราะทั่วโลกมีผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียจากการติดโรคในระบบทางเดินอาหาร อาทิ ‘โรคอหิวาตกโรค’ จากการติดเชื้อ Vibrio cholera ‘โรคไทฟอยด์’ จากการติดเชื้อ Salmonella typhosa และ ‘โรคอุจจาระร่วง’ จากการติดเชื้อ E. coli และ Listeria มากกว่า 1 ...

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

              มูลนิธิทันตนวัตกรรม เดินหน้าสานต่อแผนงานด้านงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยแล้วหลายชนิด               นายวรวุฒิ ...

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรไทย “นวโกฐ” มีฤทธิ์ต้านโรคอัลไซเมอร์ในหลอดทดลอง

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรไทย “นวโกฐ” มีฤทธิ์ต้านโรคอัลไซเมอร์ในหลอดทดลอง

ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าในปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า "สมุนไพรไทยนวโกฐ" ซึ่งประกอบด้วย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา และ โกฐชฎามังสี ไม่ได้มีสรรพคุณเพียง "แก้ลม" แต่อาจใช้ป้องกันและชะลอการเกิด "โรคอัลไซเมอร์" ได้ต่อไปในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...

“MANORAA” นวัตกรรม AI ช่วยออกแบบยา ฝีมือคนไทย

“MANORAA” นวัตกรรม AI ช่วยออกแบบยา ฝีมือคนไทย

กว่าจะคิดค้นและผลิตยารักษาโรคแต่ละชนิดต้องใช้เวลากว่าหนึ่งทศวรรษ และต้องอาศัยการลงทุนด้วยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมหาศาล ในขณะที่มีโรคอุบัติใหม่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกมากมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก คณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience Center : ICBS) และอาจารย์ประจำสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ผู้สามารถย่อโลกการแพทย์แม่นยำ สร้างสรรค์ ...

ทางเลือกใหม่ ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกด้วยวิธี ELISA ใช้ปัสสาวะของผู้ป่วยแทนเลือด

ในอดีตยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วย โดยในเวชปฏิบัติทำได้เพียงการสังเกตรอยโรคเพื่อให้การรักษาตามอาการ ติดตามตรวจปริมาณเกล็ดเลือด และความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสเดงกีจริง จากการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และไข้ลด แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้แพทย์สามารถตรวจโรคติดเชื้อต่างๆ จากเลือดด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบทางเลือกใหม่ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกี ด้วยวิธี ELISA...

Read more

FOODe’care นวัตกรรมน้ำยาล้างสารเคมีตกค้างและฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคในอาหารสด

               การจัดการสุขอนามัยถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพราะทั่วโลกมีผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียจากการติดโรคในระบบทางเดินอาหาร อาทิ ‘โรคอหิวาตกโรค’ จากการติดเชื้อ Vibrio cholera ‘โรคไทฟอยด์’ จากการติดเชื้อ Salmonella typhosa และ ‘โรคอุจจาระร่วง’ จากการติดเชื้อ E. coli และ Listeria มากกว่า 1...

Read more

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

              มูลนิธิทันตนวัตกรรม เดินหน้าสานต่อแผนงานด้านงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยแล้วหลายชนิด               นายวรวุฒิ...

Read more

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรไทย “นวโกฐ” มีฤทธิ์ต้านโรคอัลไซเมอร์ในหลอดทดลอง

ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าในปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า "สมุนไพรไทยนวโกฐ" ซึ่งประกอบด้วย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา และ โกฐชฎามังสี ไม่ได้มีสรรพคุณเพียง "แก้ลม" แต่อาจใช้ป้องกันและชะลอการเกิด "โรคอัลไซเมอร์" ได้ต่อไปในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

ข่าวเกี่ยวข้อง