mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

Tag: นวัตกรรมการเกษตร

“น้ำเสาวรสเสริมพรีไบโอติก” เพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่

“น้ำเสาวรสเสริมพรีไบโอติก” เพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่

             วช. ลงพื้นที่สนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนา “น้ำเสาวรสเสริมพรีไบโอติก” เพื่อสุขภาพ ...

Read more