mailto:ads@thaiinnovation.center mailto:ads@thaiinnovation.center

เครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต นวัตกรรมสุดเจ๋งของคนไทย

หลายปีมานี้คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่น PM 2.5   จึงปะปนไปกับอากาศที่หายใจเข้าสู่ปอด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ เช่น การไอ เจ็บคอ ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา เส้นเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจวาย อัมพาต นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไว้ใช้ในภายในอาคารและที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามเครื่องฟอกอากาศในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงได้ ทำให้นักวิจัยได้คิดค้นเครื่องฟอกอากาศจากระบบไฟฟ้าสถิต “Innovative Air Cleaner” ขึ้นมา